image banner
THÔNG BÁO
Đăng nhập
Giới thiệu chung

Anh-tin-bai

Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Đại lộ Lê Nin - TP Vinh - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.844.794

Email: vks_nghean@kiemsat.nghean.gov.vn