image banner
THÔNG BÁO
Đăng nhập
 • Tin bài VKSND huyện Nam Đàn báo cáo án bằng sơ đồ tư duy

  Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, chiều ngày 24/5/2023, Viện KSND huyện Nam Đàn thực hiện báo cáo án bằng sơ đồ tư duy vụ án Trần Đình Dũng và đồng phạm phạm tội “Trộm cắp tài sản”

 • Một số giải pháp đạt được từ việc sử dụng Ứng dụng Google slide trong xây dựng báo cáo chuyên đề ở Viện KSND thị xã Cửa Lò.

  Để thực hiện tốt Kế hoạch số 2588/KH-VKS ngày 29/12/2022 về thực hiện công tác trọng tâm năm 2023; Kế hoạch số 76/KH-VKS ngày 13/02/2023 của Viện KSND tỉnh Nghệ An về thực hiện khâu đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số, ngay sau khi nhận được, Viện KSND thị xã Cửa Lò đã xây dựng Chương trình nhằm thực hiện khâu đột phá về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số một cách khoa học, đúng với tình hình thực tế tại đơn vị, trong đó xác định 13 nhiệm vụ trọng tâm và thành lập tổ theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. Một trong các nội dung trọng tâm mà đơn vị xác định đó là: 100% cán bộ nghiệp vụ sử dụng thành thạo ứng dụng Google slide để thiết kế slide phục vụ công tác chuyên môn, báo cáo chuyên đề.

 • Một số vấn đề về thực trạng, kỹ năng, đề xuất, kiến nghị về công tác ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân

  Năm 2023, Viện KSND tối cao xác định “là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong Ngành Kiểm sát nhân dân”. Tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 đã chỉ rõ trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác này như sau: “Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành rà soát, đánh giá đúng thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị, đề xuất và kiến nghị những yêu cầu đối với nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin nhằm bảo đảm tốt nhất cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, công tác số hóa và lưu trữ hồ sơ, công tác trợ lý ảo trong cung cấp thông tin, các phần mềm quản lý các lĩnh vực công tác và phấn đấu ứng dụng phòng họp không giấy”.

 • Một số giải pháp trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại VKSND huyện Nghĩa Đàn.

  Thực hiện Chỉ thị công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngành kiểm sát đã và đang tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công tác chuyên môn nghiệp vụ. Tại VKSND huyện Nghĩa Đàn đơn vị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của đơn vị. Ngay sau khi Chỉ thị công tác ngành kiểm sát nhân dân năm 2023, Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo cán bộ, công chức trong cơ quan nắm bắt chuẩn bị những điều kiện cần để có thể vận dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp vụ.

 • Phòng 9 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tăng cường ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn

  Với mục tiêu tạo bước chuyển biến tích cực trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp vụ và khắc phục khó khăn do thiếu biên chế; đồng thời từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế, theo lộ trình tiếp cận với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành nhiều Chỉ thị, Quyết định. Để cụ thể hóa các chỉ đạo trên, Viện KSND tỉnh Nghệ An đã ban hành các Kế hoạch tổ chức thực hiện nội dung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số.

 • Thực trạng áp dụng Phần mềm quản lý nhân sự trong ngành Kiểm sát nhân dân tại Viện KSND tỉnh Nghệ An

  Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số đang ngày càng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội, chính trị ở nước ta. Nhận thức rõ điều này, Đảng, Nhà nước ta đã và đang thực hiện mạnh mẽ chủ trương ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Thời gian qua, Ngành Kiểm sát nhân dân đã bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, đề ra các giải pháp cụ thể để tăng cường ứng dụng CNTT và thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Trong công tác quản lý cán bộ, song song với việc sử dụng, quản lý hồ sơ giấy của công chức, người lao động thì Phần mềm quản lý nhân sự là công cụ hữu hiệu để xây dựng hệ thống dữ liệu về công chức, người lao động giúp cơ quan quản lý nắm được một cách tổng thể và chính xác nhất tình hình nguồn nhân sự, tiết kiệm được thời gian, công sức trong việc tìm kiếm các dữ liệu liên quan đến nhân sự.

 • Viện KSND huyện Nghi Lộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề: "Ứng dụng CNTT, tin học văn phòng nhằm nâng cao hiệu quả công tác" ​

  Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-VKS ngày 13/01/2023 của Viện KSND tỉnh Nghệ An, Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 và Chương trình Thực hiện khâu đột phá về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số của đơn vị. Sáng ngày 11/5/2023, Viện KSND huyện Nghi Lộc đã tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “Ứng dụng CNTT, tin học văn phòng nhằm nâng cao hiệu quả công tác” dưới hình thức trình chiếu bằng slide, với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.

 • Phòng 10 Viện KSND tỉnh tích cực tham gia cuộc thi Thiết kế Slide năm 2023

  Thực hiện Kế hoạch số 2606/KH-VKS ngày 30/12/2022 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nghệ An về tổ chức cuộc thi thiết kế slide năm 2023 với chủ đề xây dựng “Báo cáo sơ kết công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2022 của VKSND tỉnh Nghệ An”; Chương trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2023 của Phòng 10 Viện KSND tỉnh Nghệ An. Ngay từ đầu năm, Phòng 10 đã triển khai một cách nghiêm túc, tích cực, có hiệu quả nội dung Chương trình, Kế hoạch; theo đó, mỗi đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đều xây dựng 01 Slide để dự thi. Chiều ngày 10/5/2023, Phòng đã tổ chức trình chiếu, đánh giá, chấm điểm các Slide để lựa chọn bài xuất sắc nhất tham gia cuộc thi do Viện KSND tỉnh tổ chức.

 • Phòng 9 Viện KSND tỉnh Nghệ An tổ chức đánh giá chất lượngbài dự thi thiết kế slide

  Thực hiện Kế hoạch số 2606/KH-VKS ngày 30/12/2022 của Viện KSND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức cuộc thi Thiết kế Slide năm 2023, Lãnh đạo Phòng 9 đã quán triệt để cán bộ, Kiểm sát viên tích cực tham gia cuộc thi nhằm học tập, nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin.

 • Viện KSND huyện Hưng Nguyên tổ chức cuộc thi thiết kế slide tại đơn vị.​

  Thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế slide năm 2023 số 2606/KH-VKS ngày 30/12/2022 và Kế hoạch thực hiện khâu công tác đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số số 76/KH-VKS ngày 13/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cùng các chương trình thực hiện kế hoạch của đơn vị; ngày 27/4/2023, VKSND huyện Hưng Nguyên tổ chức cuộc thi thiết kế slide tại đơn vị với sự có mặt của Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên.