image banner
Viện KSND huyện Nghi Lộc với nhiều cách làm hay, không ngừng đổi mới sáng tạo, phát huy nội lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng các mặt công tác của đơn vị

Trong năm 2022, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm của Ngành: Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả, Viện KSND huyện Nghi Lộc đã nỗ lực, đoàn kết phấn đấu thực hiện có hiệu quả, bảo đảm về tiến độ, có chất lượng và thực chất nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chỉ thị, Kế hoạch công tác của VKS tối cao, VKS tỉnh và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 của đơn vị. Chất lượng Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, chất lượng tranh tụng có nhiều tiến bộ; đã kịp thời phát hiện các vi phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp, ban hành nhiều bản kiến nghị, kháng nghị yêu cầu cơ quan hữu quan khắc phục, phòng ngừa; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành đạt kết quả xuất sắc, quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp được củng cố, duy trì và ngày càng hiệu quả.

 Năm 2022 Viện KSND huyện tiếp tục duy trì "Đơn vị văn hóa", "Điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở" của huyện Nghi Lộcvà của ngành kiểm sát tỉnh Nghệ An. Về chuyên môn đạt Tập thể lao động xuất sắc, được tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối của ngành kiểm sất nhân dân; Tập thể đơn vị và 04 cá nhân được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Bằng khen trong 4 phong trào thi đua: “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước  đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid” và 01 cá nhân được BCH đoàn TNCSHCM tỉnh tặng Bằng khen vì đạt danh hiệu “Cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu năm 2022”; 02 cá nhân được Viện trưởng VKSND tỉnh tặng giấy khen. Về công tác xây dựng Đảng đạt Chi bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 2 năm liên tục (2021, 2022), được tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa X và 01 đảng viên được tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2022; Trong công tác đoàn thể: Công đoàn cơ quan được Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen, 01 cá nhân được liên đoàn lao động huyện tặng giấy khen; Chi đoàn  và 01 cá nhân được BCH huyện đoàn tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Để đạt được kết quả đó, đơn vị đã có nhiều cách làm hay, không ngừng đổi mới sáng tạo, phát huy nội lực là yếu tố quyết định để đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng các mặt công tác của đơn vị.

Trước hết, việc đổi mới, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và lãnh đạo đơn vị được coi là yếu tố quyết định. Cụ thể: Viện KSND huyện Nghi Lộc đã tập trung đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng công khai, minh bạch, rõ ràng (Trong học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện văn bản, nhiệm vụ công tác mới; Trong rà soát, đánh giá, đôn đốc các bộ phận công tác, các cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao). Hằng tháng, cấp ủy - lãnh đạo chuyên môn đều hội ý đánh giá việc thực hiện nghị quyết và hoạch định các nhiệm vụ trọng tâm. Sau mỗi kỳ họp chi bộ định kỳ, trên cơ sở nghị quyết đề ra, Cấp ủy ban hành Thông báo bằng văn bản định hướng các nội dung công tác trọng tâm trong tháng (Về Tuyên huấn, xây dựng Đảng, chuyên môn, Đoàn thể) gửi đến các cấp ủy viên, đảng viên là trưởng các khâu nghiệp vụ, trưởng các đoàn thể để quán triệt, triển khai thực hiện trong cán bộ, đảng viên. Đích thân Bí thư chi bộ tiến hành tổng hợp, ban hành Thông báo, đồng thời theo dõi, đôn đốc thực hiện và đánh giá kết quả trong kỳ họp chi bộ tiếp theo. Chi ủy đánh giá ưu, khuyết điểm, tồn tại - kiểm điểm rút kinh nghiệm trong cả khâu đề ra nghị quyết, hoạch định các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng phải khả thi, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tập thể lãnh đạo chuyên môn định kỳ hàng quý (Hoặc đột xuất) làm việc với các bộ phận nghiệp vụ để nghe, nắm bắt tình hình, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong hoạt động chuyên môn, trong cơ chế phối hợp nội bộ, cơ chế phối hợp giữa các ngành tư pháp để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Anh-tin-bai

Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 2 năm liên tục (2021, 2022)

Đơn vị chủ động đề ra các giải pháp sáng tạo, cách làm hay để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đảm bảo về tiến độ, khắc phục những hạn chế, tồn tại, các lĩnh vực, nội dung công tác còn yếu kém nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Cụ thể: Bố trí cán bộ, KSV hợp lý, phù hợp sở trường các khâu công tác nên đã phát huy được ưu điểm để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, địa phương theo phương châm: Mỗi một cán bộ, Kiểm sát viên tham gia và làm tốt nhiệm vụ ở nhiều vị trí công tác; Mạnh dạn giao việc, kèm cặp, bồi dưỡng cán bộ trẻ, làm tốt công tác tự học, tự đào tạo, đào tạo tại chỗ. Quan tâm, bố trí, sắp xếp tạo điều kiện để cán bộ, công chức trong đơn vị tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, các lớp nâng cao trình độ lý luận chính trị. Trong năm có 02 đồng chí công tác trong đơn vị được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo và nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới (01 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND cấp huyện và 01 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND cấp huyện). Hằng quý, lãnh đạo Viện tiến hành kiểm tra chất lượng xây dựng hồ sơ kiểm sát, phương pháp nghiên cứu hồ sơ, báo cáo đề xuất đường lối giải quyết; khả năng phát hiện vi phạm. Sau mỗi đợt kiểm tra tổ chức họp rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị.

Viện KSND huyện Nghi Lộc chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền theo hướng sáng tạo, kịp thời, hiệu quả; đã thành lập tổ công tác tuyên truyền, công nghệ thông tin chịu trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các Kiểm sát viên về kỹ năng số hóa hồ sơ và công tác ghi âm, ghi hình có âm thanh, phục vụ trình chiếu hồ sơ tại phiên tòa và quản lý, lưu trữ hồ sơ số hóa. Đơn vị nghiên cứu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ, quản lý, điều hành. Hàng tháng, cấp ủy, lãnh đạo cơ bản định hướng công tác tuyên truyền, giao chỉ tiêu viết tin bài; Các nội dung tuyên truyền sau khi được thực hiện đều được lãnh đạo kiểm duyệt chặt chẽ, đảm bảo đúng về hình thức và nội dung. Lãnh đạo được phân công phụ trách hàng kỳ đều yêu cầu cán bộ số hóa hồ sơ và cán bộ phụ trách các bộ phận báo cáo để đối chiếu số liệu, đảm bảo tính chính xác, kịp thời. Chủ động phối hợp với các đơn vị như Truyền hình Nghi Lộc, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Huyện đoàn Nghi Lộc, báo Bảo vệ pháp luật… để xây dựng các tin bài với nội dung phong phú, hình thức đa dạng về các chủ đề trong công tác chuyên môn, đoàn thể và các hoạt động phong trào khác dưới các hình thức mới như bài phóng sự, hình ảnh Infographic. Chú trọng đăng tải cập nhật kịp thời các sự kiện, hoạt động của đơn vị trên trang Facebook của đơn vị. Kết quả hàng tháng, trung bình số lượng tin bài được đăng tải là từ 5 – 6 bài trên cổng thông tin điện tử, ấn phẩm của tuyên giáo huyện, chương trình truyền hình địa phương và tin bài trên trang mạng xã hội Facebook của đơn vị (Có số liệu kèm theo từng tháng để so sánh với tổng số tin bài toàn tỉnh). Tiêu biểu: Gần 80 bài đăng trên trang Facebook, 03 bài tuyên truyền bằng video được đăng trên trang truyền hình địa phương, 01 bài viết tham gia giải Báo chí Cách mạng toàn quốc (Giải búa liềm vàng), 01 bài viết được in trên ấn phẩm “Bản tin Nghi Lộc” (Của Huyện ủy Nghi Lộc), 02 bài viết nghiên cứu, 02 bộ ảnh tham dự cuộc thi “Nét đẹp Kiểm sát nhân dân”. Về công tác phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, đơn vị có 01 bộ ảnh tuyên truyền các biện pháp 5K, 01 video cổ động cùng nhiều bài viết tuyên truyền có nội dung liên quan. Hình thức tuyên truyền đa dạng với nhiều hình thức bao gồm bài bài viết, hình ảnh Infographic, video clip, báo giấy.

 Năm 2022, đơn vị đổi mới phương thức sinh hoạt, hội ý đầu giờ hàng ngày làm việc. Thực tiễn cho thấy, hằng ngày phát sinh rất nhiều văn bản, công việc cần phải cập nhật, triển khai ngay (Chính sách pháp luật mới, công văn Đảng, Chuyên môn, Đoàn thể…). Để tránh mất nhiều thời gian hội họp, đơn vị có cải tiến biện pháp, cách làm theo phương châm: Nhanh - Gọn - Nhẹ: Giao cho văn phòng chọn, biên tập nội dung ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung thiết thực, ưu tiên cho công tác nghiệp vụ, công tác đảng để quán triệt, lãnh đạo triển khai, giao việc, nhắc việc, xử lý tình huống phát sinh tại chỗ. Cơ chế này cũng có tính tích cực khác là biện pháp là quản lý con số, kỷ luật lao động (Chấp hành về thời gian, trang phục công sở…), - đây là hoạt động đã trở thành nền nếp của đơn vị.

Cấp ủy, lãnh đạo thực hiện nghiêm việc công khai những việc phải công khai theo quy định (Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trong lấy ý kiến xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác; báo cáo sơ kết, tổng kết...); Thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động (Chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công...); Thực hiện nghiêm các quy định về công khai tài chính, đảm bảo về thời gian và đa dạng hóa các hình thức công khai (Chú trọng công khai tài chính trong các cuộc họp và theo hình thức niêm yết...); Xây dựng các biện pháp cụ thể để triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo chế độ ngày lễ, tết và thu nhập tăng thêm cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị; Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ đơn vị.

Anh-tin-bai

Năm 2022, đơn vị Viện KSND hyện Nghi Lộc đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối của ngành kiểm sất nhân dân

Với các giải pháp, biện pháp sáng tạo, đổi mới, linh hoạt nêu trên, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đã được biểu hiện một cách toàn diện trên các mặt công tác. Ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, chấp hành kỷ cương, kỷ luật đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng công tác kiểm sát ngày được nâng cao, tính hiệu lực, hiệu quả, thực chất, đi vào nền nếp, đồng đều trên tất cả các mặt công tác. Đó là những động lực, khích lệ làm tiền đề để cấp ủy chi bộ, các cán bộ, đảng viên phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, không ngừng tìm tòi, đổi mới để nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện trong thời gian tới.

 

 

Doãn Thị Ánh Tuyết

Viện KSND huyện Nghi Lộc

 

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 523
  • Trong tuần: 6 828
  • Tất cả: 331361