image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 7
  • Trong tháng: 1 264
  • Tất cả: 17639
Đăng nhập
image advertisement
image advertisement

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 và để công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy chuyên ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát năm 2022 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, VKSND tối cao đã có Công văn số 1360/VKSTC-V15 ngày 20/4/2022 “về việc Hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2022”, Công văn số 1472/VKSTC-V15 ngày 29/4/2022 “về việc điều chỉnh Hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học kiểm sát Hà Nội”. Trên cơ sở đó, ngày 28/4/2022 Trường Đại học kiểm sát Hà nội đã có Thông báo sơ tuyển số 143/TB-T2-ĐT.