image banner
THÔNG BÁO
Đăng nhập
  • “Ngày Chủ nhật xanh" tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu

    Thực hiện công văn số 11 ngày 03/03/2022 của Ban thường vụ huyện đoàn huyện Quỳnh Lưu về việc tổ chức Ngày chủ nhật xanh tháng Thanh niên năm 2022. Nhằm mục đích giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tinh thần yêu lao động cho các cán bộ công chức, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết của các đoàn viên trong chi đoàn, đồng thời tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho khuôn viên cơ quan, góp phần tạo môi trường làm việc trong sạch, lành mạnh. Ngày 06/03/2022 Chi Đoàn Viện kiểm sát huyện Quỳnh Lưu tổ chức hoạt động “Ngày chủ nhật xanh" tại trụ sơ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu.