image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 7
  • Trong tháng: 1 417
  • Tất cả: 23266
Đăng nhập
image advertisement
image advertisement

Từ ngày 01/01/2022, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 và Luật Phòng chống ma túy có hiệu lực cùng với các văn bản hướng dẫn ban hành kèm theo có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đối tượng, điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Một trong những điểm mới nổi bật là quy định về điều kiện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.