image banner
Một số giải pháp đạt được từ việc sử dụng Ứng dụng Google slide trong xây dựng báo cáo chuyên đề ở Viện KSND thị xã Cửa Lò.

Để thực hiện tốt Kế hoạch số 2588/KH-VKS ngày 29/12/2022 về thực hiện công tác trọng tâm năm 2023; Kế hoạch số 76/KH-VKS ngày 13/02/2023 của Viện KSND tỉnh Nghệ An về thực hiện khâu đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số, ngay sau khi nhận được, Viện KSND thị xã Cửa Lò đã xây dựng Chương trình nhằm thực hiện khâu đột phá về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số một cách khoa học, đúng với tình hình thực tế tại đơn vị, trong đó xác định 13 nhiệm vụ trọng tâm và thành lập tổ theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. Một trong các nội dung trọng tâm mà đơn vị xác định đó là: 100% cán bộ nghiệp vụ sử dụng thành thạo ứng dụng Google slide để thiết kế slide phục vụ công tác chuyên môn, báo cáo chuyên đề.

1. Thực trạng việc ứng dụng CNTT:

Xuất phát từ yêu cầu hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng bàn giấy cũng như từ thực trạng việc quán triệt văn bản mới và các báo cáo chuyên đề của đơn vị trong những năm trước đây chủ yếu được thực hiện theo phương pháp truyền thống: đọc - nghe. Nhược điểm của phương pháp này là người tham gia ít chú ý đến việc quán triệt, thảo luận của lãnh đạo, cán bộ dẫn đến việc tiếp thu kiến thức thụ động, đơn điệu, buồn tẻ; do đó việc ghi nhớ và áp dụng văn bản mới vào công tác còn nhiều hạn chế. Về sau, một số kỳ sinh hoạt chuyên đề được áp dụng phương pháp ứng dụng Power Point để thuyết trình, có kèm theo các thông tin, kiến thức và liên hệ thực tiễn, có minh họa cùng các hình ảnh, âm thanh, video, tài liệu sinh động,… được cán bộ hưởng ứng và đánh giá là trực quan, dễ tiếp thu hơn nhiều so với phương pháp truyền thống nêu trên. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT ở đơn vị cũng gặp những khó khăn nhất định. Nguyên nhân chính là một số Kiểm sát viên lớn tuổi, việc cập nhật CNTT còn chậm; bên cạnh đó sự xuống cấp, thiếu đồng bộ trong hệ thống vật tư, thiết bị kĩ thuật. Do đó, để thực hiện ứng dụng CNTT một cách hiệu quả, lâu dài, đơn vị cần được nâng cấp về trang thiết bị kĩ thuật, hệ thống máy tính, tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ CNTT nhằm phúc đáp yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Trước thực trạng đó, để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị xác định đó là: 100% cán bộ nghiệp vụ sử dụng thành thạo ứng dụng Google slide để thiết kế slide phục vụ công tác chuyên môn, báo cáo chuyên đề; Viện KSND thị xã Cửa Lò đã thực hiện các giải pháp, sau:

Một là: Quán triệt đầy đủ, chi tiết các Kế hoạch, Chương trình khâu đột phá về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số của Viện KSND tối cao, Viện KSND tỉnh; mục tiêu, giải pháp thực hiện, gắn trách nhiệm và chỉ tiêu thi đua cho cán bộ trong đơn vị.

Anh-tin-bai

Quán triệt Kế hoạch, Chương trình khâu đột phá về ƯD CNTT

Từ việc quán triệt đầy đủ, nghiêm túc này giúp cho cán bộ nhận thực rõ tầm quan trọng cũng như trách nhiệm của mình trong việc ứng dụng CNTT và những lợi ích do CNTT mang lại, từ đó sẵn sàng hơn với việc đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, lãnh đạo Viện là những người đi đầu, nắm vững, nhận thức đúng đắn về về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành, tiên phong trong việc ứng dụng các tiện ích của CNTT đem lại nhằm tạo ra phong trào và là tấm gương cho cán bộ, KSV trong đơn vị noi theo. Tổ chỉ đạo ứng dụng CNTT trong đơn vị do Viện trưởng trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ viên. Phân công 02 cán bộ có trình độ, kinh nghiệm làm thường trực trong việc hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện tốt các yêu cầu của Ngành về CNTT và Chuyển đổi số; 01 cán bộ theo dõi, nhắc nhở và báo cáo việc cập nhật phần mềm văn bản quản lý chỉ đạo điều hành trong đơn vị. Các đồng chí Phó Viện trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện các phần mềm được phân công cụ thể kèm theo chương trình thực hiện khâu đột phá về CNTT và chuyển đổi số.

Hai là: Thảo luận cụ thể và lựa chọn giải pháp công tác phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị:

Để thực hiện mục tiêu đề ra, đơn vị tổ chức 01 buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm khảo sát kĩ năng áp dụng CNTT của từng người, nghe ý kiến đề xuất của cán bộ, Kiểm sát viên trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ này. Sau khi phân tích, thảo luận, cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị thống nhất lựa chọn sử dụng ứng dụng phần mềm Google slide để thực hiện các báo cáo chuyên đề trong đơn vị. Vì, ứng dụng Google slide không đòi hỏi máy tính cấu hình cao, giao diện thân thiện với người dùng, thao tác dễ dàng trực tiếp trên giao diện Web. Mỗi cán bộ chỉ cần có một tài khoản Gmail là có thể sử dụng ứng dụng này. Google slide tiện dụng hơn so với ứng dụng Power Point vì nó có thể được chỉnh sửa mọi lúc mọi nơi. Google slide có thể chia sẻ cho cán bộ khác để xem, chỉnh sửa, góp ý thêm bớt nội dung thông quan đường link mà không cần file đính kèm. Do vậy, việc trình Lãnh đạo xét duyệt, hay chia sẻ đến các cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị tham khảo được thực hiện dễ dàng, mọi người không cần cài thêm các phần mềm khác để truy cập nội dung.

Ba là: Tổ chức quán triệt, hướng dẫn cho cán bộ sử dụng ứng dụng Google slide

Sau khi thống nhất lựa chọn sử dụng ứng dụng phần mềm Google slide để thực hiện các báo cáo chuyên đề, lãnh đạo Viện đã chỉ đạo cán bộ thường trực của tổ chỉ đạo thực hiện công nghệ thông tin xây dựng 01 chuyên đề “Hướng dẫn sử dụng Google slide” sinh động, có hình ảnh minh họa từng thao tác cụ thể được chia sẻ đến từng cán bộ để nghiên cứu trước khi tổ chức quán triệt. Trong quán triệt đã đồng thời hướng dẫn trực tiếp cho từng cán bộ, Kiểm sát viên. Quá trình thực hiện ứng dụng này, lãnh đạo Viện luôn chú ý lắng nghe ý kiến phản hồi, đề xuất của các cán bộ, kiểm sát viên để có sự thay đổi, điều chỉnh phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của người thực hiện và điều kiện thiết bị, phương tiện kĩ thuật của đơn vị để có định hướng, chỉ đạo kịp thời. Bên cạnh đó, cán bộ thường trực của tổ chỉ đạo về CNTT đã trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn từng cán bộ trong việc sử dụng ứng dụng này theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”. Quá trình mỗi cán bộ xây dựng slide được hướng dẫn từng bước một, có đánh giá chi tiết sau mỗi lần thao tác nhằm khắc phục các nhược điểm để xây dựng 01 bản slide phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của chuyên đề được phân công.

Bốn là: Chỉ đạo, kiểm tra việc khai thác và sử dụng có hiệu quả ứng dụng đã được quán triệt

Ngay sau khi tổ chức quán triệt ứng dụng, lãnh đạo Viện  định hướng đặt ra yêu cầu bắt buộc cho mỗi cán bộ nghiệp vụ là: chuyên đề và văn bản nghiệp vụ thuộc bộ phận nghiệp vụ nào thì cán bộ nghiệp vụ đó phải báo cáo bằng ứng dụng Google slide; không “khoán trắng” việc xây dựng các slide cho cán bộ tổng hợp như trước đây. Slide dự thảo được chia sẻ trước cho Lãnh đạo và cán bộ trong đơn vị để cho ý kiến góp ý trước khi tổ chức quán triệt. Do khả năng ứng dụng CNTT của mỗi cán bộ khác nhau nên ban đầu việc thực hiện có bản slide đơn giản, chủ yếu là chữ, không có hình ảnh minh họa nhưng cũng có những bản slide phong phú, có sơ đồ, có âm thanh, hình ảnh minh họa sống động. Từ sự khác nhau về hình thức này đã tạo ra không khí học tập, trao đổi chia sẻ lẫn nhau trong phương pháp xây dựng các bản slide. Từ đó, các bản slide về sau chất lượng ngày càng được nâng lên.

2. Một số bài học kinh nghiệm:

Nhờ vào việc quyết tâm của tập thể lãnh đạo Viện và sự thống nhất đồng lòng, cộng sự của cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị, việc ứng dụng CNTT nói chung và việc xây dựng các bản slide bằng ứng dụng Google slide nói riêng tại Viện KSND thị xâ Cửa Lò được thực hiện thường xuyên và ngày càng đi vào nề nếp. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức được 11 bản báo cáo, chuyên đề trình chiếu bằng ứng dụng Google slide, trong đó có một số bản được đánh giá có chất lượng tốt như: Slide Triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, slide tại Hội nghị cán bộ công chức 2023, slide “Hướng dẫn sử dụng Google slide,… Kết quả đó đã giúp cho đơn vị thực hiện tốt hơn công tác quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của đơn vị:

Anh-tin-bai

Trình chiếu báo cáo tại hội nghị CBCC 2023 bằng ứng dụng Google slide

Anh-tin-bai

Hội nghị sơ kết Quý I/2023 bằng trình chiếu Google slide

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương, Viện trưởng quán triệt chuyên đề “Kỹ năng lập hồ sơ kiểm sát vụ án hình sự”.

Anh-tin-bai
 
              Đ/c Nguyễn Văn Châu, PVT quán triệt Pháp lệnh 01/2022/UBTVQH15 bằng ứng dụng Google slide

Anh-tin-bai Ksv Trần Văn Thập quán triệt chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ 


 

Tổ tuyên truyền

Viện KSND thị xã Cửa Lò

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 1821
  • Trong tuần: 14 086
  • Tất cả: 420980