image banner
VKSND huyện Tương Dương tiến hành tự kiểm tra kết quả việc thực hiện chỉ tiêu 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022 trong công tác kiểm sát án dân sự

Bám sát nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022 đối với khâu công tác kiểm sát các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình và hành chính. Trong năm 2022, VKSNDhuyện Tương Dương xác định khâu đột phá là: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự”. Ngay từ đầu năm, bộ phận dân sự đã đẩy nhanh việc thực hiện các chỉ tiêu đặt ra trong năm phấn kết thúc năm 2022, các chỉ tiêu của bộ phận đều hoàn thành sớm và phải vượt số lượng đã đặt ra.

Vào ngày 01/6/2022, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng, bộ phận kiểm sát án dân sự, hành chính đã tiến hành họp để báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như giải quyết những vướng mắc khó khăn và nhiệm vụ, giải pháp cần hoàn thành trong sáu tháng cuối năm 2022.

Anh-tin-bai Hình ảnh tại cuộc họp

Sau khi đồng chí Viện trưởng thông qua nội dung cuộc họp, đồng chí Lô Văn Tim – Phó viện trưởng phụ trách bộ phận đã báo cáo kết quả đã đạt được trong trong sáu tháng đầu năm 2022, cụ thể: đã ban hành 03 kiến nghị bao gồm: một bản kiến nghị phòng ngừa; một bản kiến nghị cá biệt và một bản kiến nghị tổng hợp vi phạm trong quá trình giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, đã tổ chức được một phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm. Các cán bộ, Kiểm sát viên được phân công thực hiện nhiệm vụ đều không ngừng nâng cao chất lượng kiểm sát và phát hiện được nhiều vi phạm. Sổ tích lũy vi phạm được cập nhật đầy đủ, kịp thời. Bên cạnh những nhiệm vụ đã đạt được, đồng chí Phó viện trưởng cũng nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo đó, các đồng chí thực hiện khâu công tác này hiện cũng đang kiêm nhiệm các khâu công tác khác chính vì thế đã ảnh hưởng phần nào đến hiệu quả, chất lượng công tác cũng như việc cập nhật nắm các văn bản hướng dẫn trong quá trình kiểm sát. Bộ phận đặt ra nhiệm vụ trong sáu tháng đầu năm phải hoàn thành 02 phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng số lượng phiên tòa rút kinh nghiệm trong năm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chỉ mới thực hiện được một phiên tòa rút kinh nghiệm. Vẫn còn một số vi phạm của tòa án mà quá trình kiểm sát chưa kịp thời phát hiện.

Sau khi nghe đồng chí Lô Văn Tim báo cáo, đồng chí Viện trưởng kết luận:  khuyến khích tinh thần cố gắng vượt khó của các cán bộ, kiểm sát viên. Yêu cầu các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên nâng cao hơn nữa chất lượng công tác. Về nhiệm vụ đặt ra, trong sáu tháng cuối năm, bộ phận phải vượt chỉ tiêu về kiến nghị từ một đến hai bản, tổ chức từ từ hai đến ba phiên tòa rút kinh nghiệm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu, thời hạn việc hoàn thành chỉ tiêu trong tháng 9/2022. Tại phiên họp, đồng chí Viện trưởng yêu cầu các Kiểm sát viên quá trình nghiên cứu hồ sơ xét xử kịp thời báo cáo những vụ án có vướng mắc, khó khăn cần trao đổi để tiến hành họp bàn án nhắm nâng cao chất lượng, kỹ năng kiểm sát cho cán bộ, Kiểm sát viên của bộ phận. /.

Nguyễn Thị Lan Hương

VKSND huyện Tương Dương

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 96
  • Trong tuần: 3 243
  • Tất cả: 117758