giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Đảng bộ VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020 (25/06/2020 04:14 PM)

          Thực hiện Hướng dẫn số 840-CV/ĐUK ngày 05/6/2020 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, ngày 23/6/2020, Đảng bộ VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thị Hồng Khanh, UVBTV – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;  Đồng chí Tôn Thiện Phương – TUV, Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Chủ trì hội nghị; tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ, Cấp ủy các Chi bộ thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc VKSND tỉnh.
Toàn cảnh Hội nghịHội nghị đã nghe đ/c Phan Quý Hương – UVBTV, Phó Bí thư Đảng bộ thông qua Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020; theo đó, trong 6 tháng đầu năm, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy khối CCQ tỉnh, Đảng ủy VKSND tỉnh đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch công tác lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả tích cực trong: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh; lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng đảng bộ và công tác đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết TW4, khóa XII. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm theo dõi, chỉ đạo kịp thời, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy vài trò dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đúng với kế hoạch đề ra, tăng cường và phát huy sức mạnh công tác đoàn thể…Nhờ sự lãnh đạo của Đảng ủy, cấp ủy các Chi bộ, phòng chuyên môn đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đảng ủy đã lãnh đạo chỉ đạo các Chi bộ khắc phục về cơ bản các tồn tại, hạn chế chỉ ra sau kiểm điểm theo NQTW 4 (Khóa XI, XII), hạn chế trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo chuyên môn khắc phục các hạn chế, tồn tại trong hoạt động chuyên môn.


Bên cạnh đó, Báo cáo cũng thẳng thắn đánh giá những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại như: trong công tác chuyên môn, tuy chất lượng các mặt công tác có nhiều chuyển biến tích cực nhưng việc lựa chọn, sinh hoạt chuyên đề về lãnh đạo nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của một số chi bộ hiệu quả chưa cao; ý thức tự phê bình và phê bình chưa cao; chất lượng công tác công tác quản lý, giám sát đảng viên ở một vài chi bộ chưa thực sự tốt, chưa đầu tư đúng mức cho công tác đảng và quản lý, giám sát đảng viên.
Đ/c Phan Quý Hương – Phó VT VKSND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt


Để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm 2020, Báo cáo đã xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, gồm: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác chuyên môn nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành, của địa phương, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu năm 2020 đã đề ra; lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính. Có biện pháp cụ thể kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công cụ đảm bảo chất lượng, tiến độ, phục vụ nhân dân tốt hơn; Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Trần Hiếu Đức – Bí thư Chi bộ 1 phát biểu tham luận tại hội nghị


Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham luận về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và duy trì Chi bộ 05 tốt; Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với các tổ chức đoàn thể.


Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Hồng Khanh, UVBTV – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu: Đảng bộ Viện KSND tỉnh là Đảng bộ đầu tiên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm của Khối. Đồng chí biểu dương những thành tích mà Đảng bộ đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí đồng tình và đánh giá cao tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình mà Đảng ủy, Đảng bộ đã thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém và phân tích rõ nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế. Đồng thời, đồng chí đề nghị Đảng bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội, xác định trúng, đúng các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo cơ quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, phòng chuyên môn, cán bộ, đảng viên xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết theo chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội, của Ngành giao; góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn thực hiện CT 05- CT.TW, Khắc phục tồn tại hạn chế TW 4 (XII) và các quy định nêu gương nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.Đ/c Lê Thị Hồng Khanh, UVBTV – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội


Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đ/c Tôn Thiện Phương thay mặt Đảng ủy tiếp thu các ý kiến góp ý, đánh giá cao tham luận của các Chi bộ; khẳng định Đảng bộ VKSND tỉnh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra. Kết quả của Đảng bộ thể hiện sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể các Đảng viên, quần chúng. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiều chỉ tiêu đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên trên tất cả các lĩnh vực công tác. Kiểm sát viên các Chi bộ đã chủ động gắn công tố với điều tra, tăng cường công tố trong điều tra theo tinh thần Chỉ thị của Viên trưởng VKSND tối cao. Chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp đã được nâng chất mạnh mẽ, nhiều vi phạm của các cơ quan tư pháp được phát hiện và kiến nghị kịp thời, phục vụ cho hoạt động công tố, truy tố đúng người, đúng tội, đúng khung hình phạt. Trong lĩnh vực dân sự, hành chính, Kiểm sát viên đã thể hiện tốt vai trò kiểm sát trong giải quyết các vụ án có khiếu kiện kéo dài đặc biệt khiếu kiện về đất đai, giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp dân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chất lượng công tác thực chất, hiệu quả. Các công tác tham mưu khác có hiệu quả, chất lượng tốt, kịp thời phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.Đ/c Tôn Thiện Phương – TUV, Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghịTuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn có những tồn tại, hạn chế như trong Báo cáo sơ kết đã nêu. Những tổn tại, hạn chế đó, đồng chí đề nghị BCH Đảng ủy, cấp ủy chi bộ và từng đảng viên phải nghiêm túc nhìn nhận, tìm nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục.


Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Tôn Thiện Phương yêu cầu cần tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn tập trung bám sát kế hoạch, chỉ tiêu, các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác 2020 để thực hiện có kết quả cao nhất; các phòng nghiệp vụ rà soát các chỉ tiêu để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với Hệ thống chỉ tiêu của ngành KSND theo Quyết định 139 của Viện trưởng VKSND tối cao; chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo phòng chuyên môn có giải pháp khắc phục những mặt công tác còn hạn chế, yếu kém, những việc còn tồn đọng, kéo dài để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dứt điểm, có hiệu quả, đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ, trọng tâm là triển khai các biện pháp nhằm chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp. Cấp ủy các chi bộ, Đảng ủy phải có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025. UBKT đảng ủy, cấp ủy các chi bộ cần tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời tháo gỡ, khắc phục, làm tốt công tác phòng ngừa. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy tính đoàn kết, cộng sự, chia sẽ. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU; Nghị quyết 01-NQ/ĐU; Chỉ thị số 10-CT/TW; Chỉ thị số 13-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đề ra giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì sinh hoạt chuyên đề nhất là các chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc việc nêu gương trong cán bộ, đảng viên theo Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tăng cường và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Đảng viên phải thực hiện tốt 04 nhiệm vụ; cấp ủy chi bộ, đảng bộ phải thực hiện tốt 06 nhiệm vụ theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Đồng chí đề nghị các Chi bộ, Đảng viên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, góp sức cùng với Đảng ủy, Đảng bộ và đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 và những năm tiếp theo./.


Nguyễn Đình Hồng - VPTH

Viện KSND tỉnh Nghệ An

                                                                                         
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu