giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An (07/03/2019 10:02 AM)

 Nghệ An là tỉnh nằm ở khu vực Bắc Trung bộ, có 21 đơn vị hành chính cấp huyện, với diện tích tự nhiên hơn 16.000 Km2, dân số sơn 3,2 triệu người; có tuyến biên giới kéo dài 419,5 km tiếp giáp với 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bô-ly-khăm-xay nước CHDCND Lào. Năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển tích cực; tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Tuy nhiên, tội phạm trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tăng cả về số vụ và số đối tượng phạm tội. Trong năm 2018, Cơ quan chức năng đã khởi tố 2.646 vụ/4.640 bị can (tăng 397 vụ, 756 bị can so với cùng kỳ); đáng chú ý tội phạm về ma túy chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm (chiếm tỷ lệ 40,3%). Các tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, khiếu kiện hành chính tuy có giảm về số vụ so với cùng kỳ năm 2017, nhưng tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhất là các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất; các khiếu kiện hành chính phần lớn là các khiếu kiện liên quan đến quản lý Nhà nước về đất đai.


Từ tình hình đó, ngay từ đầu năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao, của cấp ủy địa phương; VKSND tỉnh Nghệ An đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, các chỉ thị, nhất là Chỉ thị công tác của Ngành kiểm sát năm 2018 của Viện trưởng VKSND tối cao; chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp để phấn đấu thực hiện có hiệu quả, bảo đảm về tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch đã đề ra. Những kết quả nổi bật, đó là:


Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; các tỷ lệ giải quyết tin báo, điều tra, truy tố, xét xử đều vượt chỉ tiêu, kế hoạch để ra (Tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 92,6% (vượt 2,6% so với chỉ tiêu Ngành và Nghị quyết 37/QH13); giai đoạn điều tra đạt đạt tỷ lệ 89,1 % số vụ (vượt 9,1% so với chỉ tiêu); truy tố đạt đạt tỷ lệ 98,2% số vụ (vượt chỉ tiêu 3,2%); Tỷ lệ giải quyết án xét xử theo thủ tục sơ thẩm đạt đạt tỷ lệ 96,1% (vượt chỉ tiêu 1,1%), phúc thẩm đạt tỷ lệ 96,5%. Thông qua công tác kiểm sát đã yêu cầu CQĐT khởi tố 36 vụ , 42 bị can; hủy 01 quyết định không khởi tố vụ án của CQĐT; hủy 01 quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, nhất là biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam; không phê chuẩn 01 trường hợp bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp , hủy bỏ quyết định tạm giữ 02 trường hợp ; không phê chuẩn gia hạn tạm giữ 10 trường hợp, không phê chuẩn lệnh tạm giam 05 trường hợp; tỷ lệ bắt, tạm giữ về hình sự chuyển khởi tố đạt tỷ lệ cao (98,3%, vượt 1,3% so với chỉ tiêu Ngành). Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, tuân thủ nguyên tắc tranh tụng; số lượng kháng nghị các loại án đạt chỉ tiêu quy định của Ngành; chất lượng kháng nghị đạt cao. Tổ chức 195 phiên toà rút kinh nghiệm, trong đó có 04 phiên tòa trực tuyến; ban hành bản 16 kháng nghị phúc thẩm; báo cáo kháng nghị phúc thẩm 04 vụ, báo cáo kháng nghị giám đốc thẩm 04 vụ. Ban hành 78 bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, thiếu sót trong hoạt động giải quyết tin báo, điều tra; 44 bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử; 26 bản kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật ; phối hợp xác đinh, giải quyết 156 vụ án trọng điểm (vượt 0,2%).


Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được tăng cường và hiệu quả hơn; thể hiện rõ nét vai trò, vị trí của VKS trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp. Qua đó, Viện kiểm sát ban hành được nhiều bản kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm, đảm bảo tính có căn cứ, đúng pháp luật và được các cơ quan hữu quan tiếp thu, chấp nhận, trả lời. Trong đó, công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành 126 bản kiến nghị tổng hợp vi phạm; công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính 79 bản; công tác kiểm sát thi hành án dân sự ban hành 61; kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo ban hành 12 bản kiến nghị vi phạm tổng hợp. Thông qua công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính đã ban hành 22 kháng nghị phúc thẩm; Báo cáo kháng nghị phúc thẩm 23 vụ; Phối hợp với tòa án tổ chức 47 phiên tòa rút kinh nghiệm. Tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp vẫn còn xảy ra ở trên các lĩnh vực, có những vi phạm mang tính phổ biến, nhất là trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, thi hành án dân sự. Qua công tác kiểm sát đã ban hành 337 bản kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm, thiếu sót, đảm bảo tính có căn cứ, đúng pháp luật và được các cơ quan hữu quan chấp nhận thực hiện. Đồng thời ban hành 42 bản kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.


Công tác xây dựng Ngành đạt nhiều kết quả tích cực. Tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của Viện kiểm sát cấp huyện, chú trọng nâng cao chất lượng hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị, thông báo rút kinh nghiệm. Kỷ luật, kỷ cương được giữ nghiêm, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật các trường hợp có vi phạm, có đơn thư tố cáo. Công tác tổ chức cán bộ luôn luôn được quan tâm và được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong năm 2018; trong đó, việc bổ nhiệm, điều động cán bộ phù hợp với điều kiện, năng lực, sở trường công tác; thực hiện tốt công tác rà soát, quy hoạch, đào tạo, bỗi dưỡng cán bộ, tuyển dụng công chức. Công tác thi đua, khen thưởng luôn được quan tâm, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực chất, công bằng, có tác dụng khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác. Quan hệ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan tư pháp được duy trì, ngày càng hiệu quả;...


Bên cạnh những thuận lợi, VKSND hai cấp Nghệ An cũng gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, như về biên chế, nhất là chỉ tiêu Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp được giao còn chưa phù hợp với đặc thù của địa phương, với khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng như Nghệ An; điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện ở một số đơn vị cấp huyện chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nhiều quy định mới của pháp luật, nhất là Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 chưa được hướng dẫn gây khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.


Viện KSND tỉnh Nghệ An nhận “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2018


Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong tình hình mới; để phát huy những kết quả đạt được, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị công tác năm 2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao; Viện KSND hai cấp phải thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp sau đây:


Một là, đổi mới, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, kịp thời và linh hoạt; tăng cường vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tập trung chỉ đạo thực hiện khâu công tác đột phá “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bản yêu cầu điều tra, hoạt động hỏi cung, kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, hạn chế án trả hồ sơ điều tra bổ sung”.


Hai là, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ, thông báo rút kinh nghiệm; tăng cường công tác tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, nhất là việc tổ chức các phiên tòa trực tuyến, qua đó để Kiểm sát viên trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp, đảm bảo việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm; tăng cường công tác kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu đối với các cơ quan tư pháp thông qua việc thực hiện tốt chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả các bản kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát; chú trọng đánh giá, phân tích tình hình, nguyên nhân vi phạm để ban hành kiến nghị phòng ngừa đối với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.


Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, thông báo rút kinh nghiệm cho VKSND cấp huyện. Ngay từ đầu năm, các phòng nghiệp vụ phải xây dựng kế hoạch công tác và hướng dẫn công tác cho cấp huyện, xác định các nhiệm vụ trọng tâm mà phòng nghiệp vụ cần thực hiện và chỉ đạo, thời gian thực hiện, hoàn thành. Giao cho các phòng nghiệp vụ, tổng hợp những khó khăn vướng mắc của cấp huyện trong quá trình áp dụng pháp luật, nhất là các quy định của BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, tổ chức họp liên Ngành hoặc làm công văn trao đổi liên Ngành để thống nhất hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp huyện. Đồng thời tổng hợp Báo cáo vụ nghiệp vụ VKSND tối cao và Vụ pháp chế để xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo, nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho Viện KSND cấp dưới.


Bốn là
, chú trọng công tác tổ chức cán bộ, gắn công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành với công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, điều chuyển, bố trí cán bộ, công chức bảo đảm về tiêu chuẩn, phù hợp với vị trí việc làm, phát huy năng lực, sở trường công tác; thực hiện nghiêm chủ trương của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh về việc giao thêm nhiệm vụ cho Kiểm sát viên trung cấp ở một số đơn vị cấp phòng để điều hòa khối lượng công việc, giúp Kiểm sát viên có điều kiện phát triển toàn diện. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, Kiểm sát viên; nâng cao ý thức tôn vinh, cộng sự, chia sẽ giữa cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, giữa cấp dưới và cấp trên. Tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.


Năm là
, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, chia sẻ, cộng sự của tập thể lãnh đạo, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, tạo nên sức mạnh góp phần bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Mỗi một cán bộ, công chức, người lao động luôn luôn phải nêu cao ý thức trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị bảo đảm có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực trong quá trình thực thi công vụ; lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện phải thực sự “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”; cấp dưới phải “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc.


Sáu là, luôn tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Viện trưởng VKSND hai cấp chủ động xây dựng mối quan hệ tốt với cấp ủy, tăng cường quan hệ phối hợp tốt, chặt chẽ với các cơ quan tư pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.


Bảy là, tăng cường và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác nghiệp vụ, bảo đảm bảo mật nghiệp vụ, an toàn thông tin. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng bảo đảm thực chất, công bằng nhằm tạo động lực cho tập thể, cá nhân trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

TS. Tôn Thiện Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS  Đảng, 
Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu