giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Viện KSND tỉnh Nghệ An ban hành Kiến nghị phòng ngừa đến Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An (25/03/2020 03:02 PM)

Trong thời gian vừa qua, các vụ án kinh tế, các tranh chấp kinh doanh thương mại có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng ngày càng gia tăng, tính chất phức tạp, việc giải quyết thường kéo dài. Quá trình thực hiện chức năng kiểm sát, thấy rằng: Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là cán bộ tín dụng ngân hàng không thực hiện đúng hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ, hoặc cố ý làm trái các quy định của pháp luật về lĩnh vực tín dụng ngân hàng. Mặc dù, Ngân hàng Nhà nước đã có những biện pháp tích cực để chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan, nhưng những thiếu sót vi phạm vẫn còn tồn tại, cụ thể các dạng vi phạm như sau:


1. Vi phạm trong việc giao kết hợp đồng tín dụng:


Theo quy định của pháp luật thì các bên khi tham gia quan hệ pháp luật dân sự (vay nợ) thì phải ký vào hợp đồng. Song thực tế, vẫn còn trường hợp hộ gia đình vay vốn sản xuất kinh doanh nhưng chỉ có một người ký vào hợp đồng vay, người này lại không được xác định là đại diện cho chủ hộ. Do vậy khi không có khả năng trả nợ thì không thể yêu cầu tất cả các thành viên có trách nhiệm trả; hoặc trường hợp vợ chồng cùng vay nợ ngân hàng , đáng lẽ ra cả hai vợ chồng đều phải có mặt để ký hợp đồng nhưng do mối quan hệ thân thiết nên nhân viên tín dụng đưa cho một người và họ ký thay người còn lại (vợ ký thay tên chồng hoặc chồng thay tên vợ). Và khi có tranh chấp xảy ra, quá trình giải quyết giám định chữ ký không đúng dẫn đến Tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu.


2. Vi phạm trong việc xác lập hợp đồng thế chấp


Hầu hết các vụ án có tranh chấp, Tòa án thụ lý giải quyết đều có tài sản thế chấp. Tài sản thế chấp có thể là của bên vay cũng có thể là của bên thứ ba, thường tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất...


- Quá trình lập hồ sơ, thẩm định tài sản, cán bộ tín dụng không xác định được chính xác các đồng sở hữu tài sản để yêu cầu họ cùng ký vào hợp đồng thế chấp (quyền sử dụng đất của hộ gia đình nhưng chỉ có bố mẹ ký còn các con đã thành niên không ký; Quyền sử dụng đất là của các đồng thừa kế hiện đang do một người sử dụng nhưng không yêu cầu các đồng thừa kế cùng ký...)


- Hợp đồng thế chấp không được các bên ký vào từng trang.


- Tài sản thế chấp có nguồn gốc là tài sản chung của vợ chồng, sau khi người vợ chết, người chông kết hôn với người khác và chung sống trên đất đó, đồng thời kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tên của người chồng với người vợ kết hôn sau. Khi thế chấp ngân hàng không xác minh rõ nguồn gốc, chỉ yêu cầu hai vợ chồng có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ký, khi xảy ra tranh chấp, người thứ ba (những người thừa kế của vợ trước) có đơn yêu cầu hủy hợp đồng thế chấp nên Tòa án tuyên hợp đồng thế chấp vô hiệu.


3. Vi phạm trong việc ký hợp đồng tín dụng vượt quá thẩm quyền


Phòng giao dịch thuộc chi nhánh của ngân hàng thương mại đã cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng vay vượt quá thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 2 của QĐ về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại (Ban hành kèm theo QĐ số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29.4.2008 của Thống đốc NHNN): “Phòng giao dịch không được thực hiện các hoạt động sau: Cấp tín dụng cho một khách hàng vượt quá hai tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương, trừ trường hợp khoản cấp tín dụng được bảo đảm toàn bộ bằng: tiền, vàng, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do chính ngân hàng thương mại phát hành, trái phiếu Chính phủ,tín phiếu Kho bạc Nhà nước;” Hậu quả dẫn đến khi tranh chấp, Tòa án tuyên Hợp đồng tín dụng vô hiệu.


4. Vi phạm về thẩm định tài sản thế chấp


- Cán bộ tín dụng đã nâng giá trị tài sản thế chấp cao hơn so với giá trị thực tế, dẫn đến khi phát mại, giá trị thu về không đảm bảo thanh toán.


- Trên thửa đất dùng thế chấp có nhà và các công trình xây dựng kiên cố của người khác nhưng ngân hàng không tiến hành thẩm định hoặc thẩm định không đúng, không làm rõ tài sản trên đất thuộc sở hữu của ai nhưng đưa vào thế chấp dẫn đến khi có tranh chấp thì đã xác định tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác không phải người có quyền sử dụng đất thế chấp.


5. Vi phạm trong việc đăng ký tài sản thế chấp


Theo quy định của pháp luật thì tài sản thế chấp là bất động sản hoặc động sản phải đăng ký quyền sở hữu thì phải đăng ký thế chấp. Tuy nhiên vẫn còn trường hợp sau khi ký hợp đồng thế chấp, các bên không trực tiếp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện đăng ký tài sản thế chấp, nhiều ngân hàng vẫn tiến hành cho vay hoặc trường hợp khi lập hợp đồng thế chấp ghi tên thế chấp là quyền sử dụng đất có diện tích, vị trí cụ thể nhưng khi đăng ký thế chấp lại thể hiện diện tích khác, ở vị trí khác.


Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về tín dụng ngân hàng tại địa phương; Phòng 3 và Phòng 10 đã tham mưu cho Lãnh đạoViện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành kiến nghị tới Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An; Kiến nghị đã phân tích cụ thể các dạng vi phạm, có dẫn chứng các vụ án hình sự, kinh doanh thương mại. Đồng thời kiến nghị đã yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp như sau:


1. Ngân hàng nhà nước cần quan tâm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng; đặc biệt chú trọng biện pháp để tăng cường cơ chế quản lý tài sản của Ngân hàng, cơ chế hoạt động cho vay, thế chấp tài sản.


2. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng tăng cường phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật có liên quan để nâng cao kiến thức pháp lý, kinh nghiệm thực tế cho đội ngũ cán bộ nhân viên làm công tác quản lý cho vay, nhận tài sản bảo đảm của ngân hàng nhằm phòng tránh các rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong nhận và xử lý tài sản bảo đảm.


3. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của Ngân hàng nhà nước đối với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương tái cấu trúc ngân hàng, bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động lành mạnh, hiệu quả.


4. Chỉ đạo các ngân hàng, Tổ chức tín dụng cần có cơ chế cụ thể trong giám sát việc định giá của cán bộ ngân hàng hoặc sử dụng đội ngũ cán bộ thẩm định giá của các tổ chức định giá chuyên biệt.


5. Cần có quy chế phối hợp chặt chẽ với Phòng công chứng trong đó có cơ chế giám sát lẫn nhau để đảm bảo việc thẩm định tài sản sát thực tế, có căn cứ; việc chứng thực hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp được khách quan, đúng pháp luật.


6. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc xác minh nguồn gốc tài sản thế chấp, tình trạng sở hữu tài sản nhằm loại trừ việc lập hồ sơ không đúng, tránh được trường hợp người vay vốn lợi dụng sơ hở, lừa dối để được vay vốn.


    Nguyễn Thị Hải - Phòng 10
       Viện KSND Tỉnh

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu