giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Viện KSND huyện Hưng Nguyên: "Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII" (30/07/2019 04:21 PM)

Viện KSND huyện Hưng Nguyên: "Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".


Sáng ngày 29/7/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Hưng Nguyên chủ trì. Tham dự buổi sinh hoạt có toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.Đảng viên trong Chi bộ Tham dự buổi quán triệt Nghị quyết


Tập thể đảng viên trong chi bộ đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị Quyết Trung ương 10 (khóa XII) của Đảng như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng....


Hội nghị cũng được nghe những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Quyết định số 34-QĐ/HU ngày 15/7/2019 của Huyện ủy Hưng Nguyên về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên nhất là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện và cán bộ chủ chốt các cấp. 


Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương yêu cầu các đồng chí đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sái trái, thù địch trong tình hình mới; thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Chi bộ để cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, đường lối, nhiệm vụ được thể hiện trong Nghị quyết.


                                Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Viện KSND huyện Hưng Nguyên

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu