giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
BÀI VIẾT DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG: Viện KSND huyện Nghi Lộc thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ CT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân (10/10/2019 01:55 PM)

Nghi Lộc là địa  bàn tiếp giáp với 04 huyện, 01 thành phố (Vinh) của tỉnh Nghệ An. Trong sự phát triển chung của cả tỉnh, huyện Nghi Lộc đã có nhiều thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, Nghi Lộc luôn được coi là địa bàn trọng điểm, phức tạp về tôn giáo của tỉnh; trong những năm gần đây, trên địa bàn có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh cần phải thu hồi đất, liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, sự phát triển của nhiều khu công nghiệp đã phát sinh nhiều hệ lụy phức tạp như ô nhiễm môi trường, xung đột lợi ích, tranh chấp đất đai, trật tự an toàn xã hội bị xâm phạm... dẫn đến gia tăng tình trạng khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; số phiên tiếp, đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, Ngành ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp hơn trước.


Từ khi có Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến khá tích cực và đi vào nền nếp. Đã nhanh chóng kịp thời giải quyết các khiếu kiện của Nhân dân, việc tiếp dân được coi trọng hơn, cơ sở vật chất trong việc tiếp dân được tăng cường, hạn chế, giảm thiểu số lượng đơn thư vượt cấp, tụ tập khiếu kiện đông người gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trị an, góp phần ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế. Kết quả đó một phần có sự đóng góp tích cực của Viện KSND huyện Nghi Lộc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền và công tác phối hợp, tham mưu cho chính quyền, cấp ủy trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.


Trong 05 năm (2014-2019), kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Viện KSND huyện Nghi Lộc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy chi bộ đã kịp thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản của các cấp ủy đảng cấp trên, pháp luật của Nhà nước. Hàng tháng, trong cuộc họp chi bộ, cấp ủy đã nắm bắt tình hình, kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ chuyên môn để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn làm tốt công tác này, ban hành các nghị quyết chuyên đề Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ trong công tác tiếp dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Viện KSND huyện Nghi Lộc, về lãnh đạo giải quyết các đơn thư phức tạp hoặc tập trung giải quyết các lĩnh vực nổi cộm như đơn thư khiếu kiện về bồi thường, giải phóng mặt bằng…) để lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt. Lãnh đạo đơn vị đã hết sức coi trọng công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn tư pháp. Đã bố trí phòng tiếp công dân đủ tiêu chuẩn về vị trí, đầy đủ thiết bị, phương tiện làm việc, có Camera giám sát, có niêm yết nội quy, quy chế và hộp thư góp ý về việc tiếp công dân; Phân công Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm, có kỹ năng giao tiếp, điềm tĩnh thường trực tiếp công dân hàng ngày; Ban hành Lịch tiếp công dân của đồng chí Viện trưởng (mỗi tháng ấn định 01ngày) có niêm yết công khai tại vị trí trung tâm (dễ nhìn, dễ thấy) và đăng tải công khai lên Trang Facebook của đơn vị. Viện KSND huyện đã tiếp 35 lượt công dân đến trực tiếp phản ánh, gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, yêu cầu…, trong đó, lãnh đạo tiếp 11 lượt, Kiểm sát viên tiếp 24 lượt. Viện kiểm sát đã phân loại xử lý 35/35 lượt (đạt 100%) đã hướng dẫn gửi đơn, chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền hoặc giải quyết đơn thuộc thẩm quyền đầy đủ, thuyết phục; Tiếp nhận 77 đơn, trong đó, Khiếu nại: 39 đơn; Tố cáo 32 đơn; Kiến nghị, phản ánh: 06 đơn. Đã giải quyết: 77 đơn (đạt 100%), trong đó, trực tiếp giải quyết 04 đơn khiếu nại trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền; chuyển cơ quan khác để giải quyết 57 đơn; giải thích, hướng dẫn công dân gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 16 đơn. Việc tiếp nhận và phân loại đơn bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng quy định, các đơn khiếu nại, tố cáo được cập nhật, phản ánh vào sổ thụ lý đầy đủ. Không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nổi cộm, kéo dài.


Trong quá trình tiếp công dân, Kiểm sát viên đã có thái độ ứng xử từ tốn, tôn trọng, giải thích cụ thể, rõ ràng, có sức thuyết phục, được công dân đồng tình, chấp nhận kết quả hướng dẫn, trả lời; việc phân loại, chuyển đơn cho các cơ quan tư pháp chính xác; việc giải quyết đơn thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát tuân thủ theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định, nhanh chóng, thuyết phục, được công dân chấp nhận. Trong quá trình tiếp công dân, giải quyết đơn tư pháp của công dân, Viện kiểm sát đã tăng cường việc giải thích pháp luật, tăng cường đối thoại với công dân với phương châm linh hoạt, kiên nhẫn nhằm tiệm cận sự hiểu biết lẫn nhau, cùng đi đến có tiếng nói chung, đây là kinh nghiệm giải quyết dứt điểm nhiều đơn thư phức tạp, kéo dài trên thực tiễn.
Trong công tác tiếp nhận, thụ lý giải quyết, phân loại đơn khiếu nại, tố cáo, đơn vị đã mở sổ sách thụ lý khiếu nại, tố cáo đầy đủ, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến đều tập trung về bộ phận kiểm sát giải quyết đơn để quản lý, phân loại và xử lý, đồng thời có sự phối hợp giữa các bộ phận nghiệp vụ để cùng giải quyết đơn một cách kịp thời, chính xác, đúng quy định. Căn cứ nội dung đơn của công dân gửi đến, bộ phận kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo đã kịp thời phân loại chính xác đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; xác định thẩm quyền giải quyết của cơ quan, bộ phận nghiệp vụ nào trong đơn vị để đề xuất chuyển đơn và các tài liệu kèm theo để giải quyết đúng quy định. Thực hiện kiểm sát việc giải quyết đúng thẩm quyền. Trong tổng số 77 vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo, bộ phận đơn thư, khiếu nại tố cáo đã tiếp nhận, xử lý phần lớn thuộc lĩnh vực tư pháp của các Cơ quan điều tra, Thi hành án hình sự, dân sự và Tòa án huyện Nghi Lộc giải quyết trong thời hạn luật định. Nên không có trường hợp đơn thư tồn đọng kéo dài, hoặc xảy ra các trường hợp kích động tụ tập đông người, phức tạp, kéo dài do giải quyết việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo quá hạn luật định.Đồng chí Viện trưởng Viện KSND huyện tiếp công dân định kỳ


Nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị chủ yếu khi tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo là tranh chấp đất giữa các cá nhân; tố cáo hành vi gây thương tích, xâm hại tình dục… chưa được giải quyết; chậm thi hành các bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật…; khiếu nại bồi thường, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường trong quá trình làm đường Quốc lộ 1A, đường N5 và các Dự án công nghiệp tại Khu kinh tế Đông Nam, huyện Nghi Lộc. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện KSND huyện Nghi Lộc đã tăng cường kiểm sát việc giải quyết đơn trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp huyện; định kỳ tiến hành rà soát đơn thư tồn đọng của các ngành tư pháp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị để yêu cầu, đôn đốc giải quyết. Sau khi chuyển đơn, Viện kiểm sát đã có thông báo cho người khiếu nại, tố cáo biết, đồng thời, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở việc giải quyết và trả lời đơn cho công dân và thông báo kết quả giải quyết cho Viện kiểm sát, kết quả các cơ quan đã giải quyết, trả lời đạt 100%. Thường xuyên rà soát việc thụ lý, phân loại, tiến độ giải quyết đơn để chỉ đạo Kiểm sát viên tham mưu giải quyết nhanh chóng, kịp thời, có chất lượng. Những yếu tố đó đã tạo thuận lợi cho công dân đến phản ánh, khiếu kiện có tâm lý, cảm giác thân thiện, tin tưởng vào cơ quan Nhà nước, hạn chế việc khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, tụ tập đông người.Lãnh đạo Viện tham gia phiên tiếp công dân định kỳ của Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc


Ngoài ra trong công tác phối hợp, đơn vị đã cử 01 đồng chí Phó Viện trưởng tham gia 02 phiên tiếp công dân định kỳ của UBND huyện (vào ngày 10, 20 hàng tháng); đồng chí Viện trưởng tham gia 01 phiên tiếp công dân định kỳ của Bí thư Huyện ủy (vào ngày 25 hàng tháng) và là thành viên Tổ giúp việc Bí thư Huyện ủy tiếp công dân đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Với vai trò của cơ quan tư pháp, đã tích cực phối hợp, tham mưu cùng UBND huyện, Huyện ủy trong việc tiếp, giải thích, trả lời phản ánh, đơn thư của công dân, góp phần giải tỏa, hạ nhiệt các điểm nóng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai… trên địa bàn huyện. Đối với các khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết và kiểm sát giải quyết, VKS đã tham mưu cho cấp ủy, trao đổi ý kiến phối hợp giải quyết với UBND cấp huyện về phương thức, biện pháp, nội dung xử lý, giải quyết đúng theo quy định (chủ yếu về thẩm quyền, phạm vi giải quyết, quyền khởi kiện ra Tòa án của công dân…..). Trong đó, với thái độ nghiêm khắc, kiên quyết đối với những công dân lợi dụng quyền công dân, quyền dân chủ để khiếu nại tố cáo không đúng sự thật nhằm gây kích động, tụ tập đông người, làm tổn hại đến uy tín của chính quyền, các cơ quan Nhà nước, Viện kiểm sát đã tích cực phối hợp, tham mưu giải quyết dứt điểm đơn của các ông, bà Vương Đình Mai (Nghi Thái), Lê Thị Hương (Nghi Diên) - trong phạm vi nội dung, trách nhiệm của mình. Góp phần quan trọng để ổn định tình hình trật tự trị an trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, đây cũng là động lực mới để Viện KSND huyện Nghi Lộc phát huy, làm tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn KN-TC trong hoạt động tư pháp trong thời gian tới.


Để đạt được kết quả nêu trên, qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, Viện KSND huyện Nghi Lộc rút ra các nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cơ bản như sau:


Thứ nhất, luôn giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cấp ủy chi bộ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác này, làm tốt công tác này là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng đơn thư giải quyết kéo dài, vượt cấp, những biểu hiện lợi dụng quyền tự do, dân chủ để lợi dụng, kích động nhân dân tụ tập, khiếu kiện đông người, gây bất ổn xã hội;


Thứ hai, tập trung, ưu tiên các yếu tố, điều kiện để phục vụ cho công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Đó là: Tranh thủ mọi nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất cho công tác tiếp công dân (Phòng tiếp công dân, trang thiết bị giám sát, nghe, nhìn…), bố trí đầy đủ các điều kiện khác như: Nội quy, hòm thư tiếp nhận, góp ý… ở vị trí thuận lợi, thân thiện; Bố trí, phân công cán bộ, Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt để tiếp công dân, đồng thời tham mưu phân loại, tập trung ưu tiên giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, chính xác (giải quyết đơn thuộc thẩm quyền hoặc chuyển đơn cho các cơ quan tư pháp để giải quyết và kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết đó); Không ngừng nâng cao chất lượng công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực hình sự; dân sự, kinh doanh thương mại; hành chính; tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, dân sự… Thực tiễn cho thấy, nếu làm tốt các công tác này sẽ hạn chế được rất nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; Tăng cường sự phối hợp, cung cấp thông tin giữa các bộ phận nghiệp vụ trong đơn vị và giữa đơn vị VKS với các ngành tư pháp có liên quan để giải quyết có hiệu quả, dứt điểm đơn thư, nhất là các đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài;


Thứ ba, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chi bộ, Thủ trưởng chuyên môn trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”. Thực tiễn cho thấy, ở đâu người đứng đầu quan tâm làm tốt công tác tiếp - đối thoại với công dân, chỉ đạo quyết liệt để giải quyết kịp thời, chính xác các vụ việc nổi cộm, phức tạp, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, xử lý dứt điểm các điểm nóng, thì sẽ giải quyết được căn bản vấn đề khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài và các phần tử xấu không có điều kiện để lợi dụng, kích động nhân dân khiếu kiện gây bất ổn xã hội.


Thứ tư, tăng cường trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy địa phương, tăng cường phối hợp tốt với UBND cùng cấp và các cơ quan hữu quan trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các phản ánh, kiến nghị của nhân dân, góp phần giải quyết đối với những vụ việc nổi cộm, những điểm nóng trên địa bàn, tập trung vào các vấn đề về tranh chấp đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án, công trình trọng điểm (Quốc lộ, Tỉnh lộ…, các khu công nghiệp…), vấn đề ô nhiễm môi trường… Nội dung tham mưu, phối hợp chủ yếu là: Trình tự, thủ tục giải quyết (khởi kiện dân sự, hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đưa vào diện tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố…); quan điểm giải quyết (chấp nhận hay không chấp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo; căn cứ pháp luật áp dụng). Nếu phát huy được vai trò tham mưu, phối hợp, sẽ giúp cho cấp ủy, địa phương giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần ổn định kinh tế - xã hội để phát triển, đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của ngành Kiểm sát trên địa bàn.Trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo


Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 35-CT/TW và các quy định của các cấp ủy Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và pháp luật của Nhà nước trong công tác này thời gian tới, trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm công tác, đơn vị đề nghị một số giải pháp, kiến nghị như sau:


Một là, cần có giải pháp nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cán bộ, công chức, phải coi lĩnh vực này luôn tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến sự ổn định của xã hội. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức nhân dân cần xác định sâu sắc nghĩa vụ, trách nhiệm của mình là lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; khắc phục kịp thời sơ hở, yếu kém trong xây dựng chính sách, pháp luật, công tác quản lý nhà nước. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, nhất là giữa các cơ quan chức năng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp;


Hai là, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, đầu tư, tài chính..., bảo đảm tính đồng bộ phù hợp thực tiễn. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hướng nâng cao thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan thanh tra; của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, của Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện chức năng giám sát; của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quy định rõ trách nhiệm, chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Có quy chế đối thoại với công dân, công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Ba là, có biện pháp, giải pháp tăng cường, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước; lấy hiệu quả của công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác. Người đứng đầu tổ chức đảng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, gắn việc tiếp công dân với xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Chú trọng tiếp công dân tại cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân. Chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của nhân dân. Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức phải trực tiếp chỉ đạo làm rõ nội dung, nguyên nhân, xem xét toàn diện các khía cạnh pháp lý và thực tiễn; tổ chức đối thoại công khai với người khiếu kiện để giải quyết sát thực tế sự việc, thấu tình, đạt lý. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo để cố ý vi phạm pháp luật. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm ban hành quyết định xử lý khiếu nại, tố cáo bảo đảm chính xác, khách quan, kịp thời, đúng pháp luật; đồng thời phải chỉ đạo thi hành nghiêm quyết định xử lý.


Bốn là, trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, lĩnh vực hoạt động tư pháp, các cơ quan kiểm tra, thanh tra, công an, kiểm sát, tòa án cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc chủ trì, phối hợp xử lý theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, khắc phục tình trạng chuyển đơn lòng vòng không rõ trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành.


Năm là, đề nghị Viện KSND tối cao, Viện KSND tỉnh cần thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn để ban hành nhiều hơn các văn bản hướng dẫn, rút kinh nghiệm nghiệp vụ trong công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành để cán bộ, Kiểm sát viên tham khảo, học hỏi thêm, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


                     Nguyễn Thái Phượng
Viện KSND huyện Nghi Lộc

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu