giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Cần hiểu đúng quy định về trích dẫn Điều luật trong mẫu cáo trạng hiện tại để xây dựng một bản cáo trạng hoàn chỉnh (03/07/2020 10:06 AM)

Cáo trạng là một văn bản tố tụng do Viện kiểm sát lập trong quá trình thực hiện chức năng thực hành quyền công tố đối với vụ án hình sự để truy tố bị can trước Toà án. Trong tình hình hiện nay, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng tranh tụng, đảm bảo quyền bào chữa cho bị can, bị cáo đang được Đảng và Nhà nước quan tâm. Đồng thời để tuân thủ đúng Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Viện KSND năm 2014 thì việc đảm bảo tính đúng đắn, đầy đủ của các quyết định tố tụng của Viện kiểm sát là cần thiết. Trong đó bản Cáo trạng là văn bản rất quan trọng mà chỉ có Viện kiểm sát mới có quyền ban hành theo quy định của BLTTHS.


Hiện tại mẫu Cáo trạng đang được áp dụng trong ngành Kiểm sát theo mẫu số 144/HS theo Quyết định số 15/QĐ-VKSTC ngày 09/01/2018 của Viện KSND Tối cao là khoa học, logic và theo đúng quy định tại Điều 243 Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS). Bộ luật Hình sự (BLHS) hiện nay có 318 điều quy định về các tội phạm trong đó có 196 điều có khoản quy định hình phạt bổ sung (chiếm 62 %). Thực tế khi xét xử, nhiều vụ án Tòa án áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo nhưng trong các bản cáo trạng hiện nay khi truy tố bị can phạm tội mà tội đó có khoản quy định hình phạt bổ sung, tại phần kết luận sau khi nêu lý lịch bị can thì khẳng định bị can phạm tội gì, theo quy định tại điểm, khoản, điều nào của BLHS và trích dẫn Điều luật quy định hình phạt chính của bị can chứ không trích dẫn thêm khoản quy định về hình phạt bổ sung, điều đó chưa tuân thủ đúng quy định tại điều 243 BLTTHS; quy định theo mẫu cáo trạng số 144/HS và vấn đề quan trọng là đã ảnh hưởng đến quyền của bị can, bị cáo được quy định trong BLTTHS.


Theo quy định tại khoản 2 điều 60 BLTTHS thì bị can có quyền được nhận bản cáo trạng và khoản 3 điều 321 BLTTHS quy định: với các tội có quy định hình phạt bổ sung thì Luận tội phải đề nghị áp dụng hay không áp dụng hình phạt bổ sung. Thực tiễn xét xử các vụ án hình sự cho thấy: trong một số vụ án sau khi trình bày luận tội nếu Kiểm sát viên đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo như Phạt tiền, cấm hành nghề… đã gây cho bị cáo sự bất ngờ và bị cáo không có sự chuẩn bị trước tốt nhất để tranh luận về việc bị đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung, bởi thực tế trình độ hiểu biết pháp luật của nhiều bị cáo hạn chế, nhất là các bị cáo có trình độ học vấn thấp, ở nông thôn, không có luật sư bào chữa. Khi bị can nhận bản cáo trạng không thấy cáo trạng nêu quy định của điều luật về hình phạt bổ sung nên bị can không biết được mình có thể bị Toà án xét xử tuyên phạt cả hình phạt bổ sung do đó không có sự chuẩn bị trước để tự bào chữa cho mình khi bị đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung. Một số bị cáo khi tranh luận cho rằng, nội dung cáo trạng mà Viện kiểm sát tống đạt cho bị cáo không nêu hình phạt bổ sung có thể bị áp dụng khi xét xử đối với bị cáo nhưng tại phiên toà luận tội lại đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung là gây bất lợi cho bị cáo và chưa đảm bảo cho bị cáo thực hiện quyền của mình được pháp luật quy định.


Tại khoản 2 điều 60, khoản 2 điều 61 BLTTHS quy định về các quyền của bị can, bị cáo, trong đó bị can, bị cáo có các quyền quan trọng như bị cáo có quyền đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu, quyền bào chữa. Như vậy, trước khi bị xét xử bị cáo có quyền chuẩn bị tài liệu, đồ vật, yêu cầu... để tự bào chữa cho mình tại phiên toà đối với hình phạt bổ sung. Trong khi đó bản cáo trạng không trích dẫn khoản quy định về hình phạt bổ sung nên khi nhận bản cáo trạng bị can không biết trước được mình có thể bị Toà án xét xử tuyên phạt cả hình phạt bổ sung, điều đó làm cho bị can, bị cáo bị ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền của mình được quy định trong BLTTHS trước và trong khi xét xử.


Tại phần kết luận của mẫu cáo trạng hiện nay nêu rõ: Sau khi nêu lý lịch bị can thì khẳng định bị can phạm tội gì, theo quy định tại điểm, khoản, điều nào của BLHS (lưu ý trích dẫn Điều luật), việc quy định "lưu ý trích dẫn điều luật" có tính chất "mở" tức là ngoài việc trích dẫn điểm, khoản, điều quy định hình phạt chính của điều luật bị can bị truy tố thì phải trích dẫn khoản quy định về hình phạt bổ sung nếu điều luật đó có quy định hình phạt bổ sung .


Tại điều 243 BLTTHS quy định: “...Phần kết luận của bản cáo trạng ghi rõ tội danh và điều, khoản, điểm của Bộ luật hình sự được áp dụng” quy định này có nghĩa là ngoài việc trích dẫn điểm , khoản, điều của hình phạt chính của điều luật bị can phạm tội thì phải trích dẫn khoản quy định về hình phạt bổ sung nếu điều luật đó có hình phạt bổ sung, quy định này là phù hợp với quy định tại điều khoản 3 điều 321 BLTTHS và quy định tại phần kết luận của mẫu cáo trạng số 144/HS theo Quyết định số 15/QĐ-VKSTC ngày 09/01/2018 của Viện KSND Tối cao.


Như vậy, khi truy tố bị can về tội mà tội đó có khoản quy định hình phạt bổ sung thì nhất thiết bản cáo trạng phải trích dẫn cả khoản quy định hình phạt bổ sung của điều luật đó mới đầy đủ và đúng với quy định của BLTTHS.


Từ những căn cứ pháp luật và thực tiễn nêu trên, theo quan điểm cá nhân tôi cần có sự chỉ đạo thống nhất trong ngành về việc xây dựng bản cáo trạng đối với các vụ án mà có bị can bị truy tố về tội mà tội đó có quy định về hình phạt bổ sung thì tại phần kết luận, sau khi nêu khẳng định bị can phạm tội gì, theo quy định tại điểm, khoản, điều nào ( về hình phạt chính) của Bộ luật Hình sự (BLHS). Sau đó là phần trích dẫn điều, khoản, điểm của BLHS quy định về hình phạt chính và trích dẫn cả khoản quy định về hình phạt bổ sung được quy định trong điều luật đó, có như vậy bản cáo trạng của Viện kiểm sát mới thể hiện đầy đủ tính pháp lý và nội dung của Quyết định truy tố, đảm bảo quyền của bị can, bị cáo được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự và là bản cáo trạng hoàn chỉnh.


Trên đây là quan điểm của cá nhân về việc xây dựng cáo trạng, rất mong nhận được sự trao đổi, góp ý của đồng nghiệp./.  Hoàng Bá Thọ
   Viện KSND huyện Nghĩa Đàn

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu