giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Viện KSND huyện Quế Phong kiến nghị Chủ tịch UBND huyện tăng cường chỉ đạo khắc phục vi phạm trong hoạt động định giá tài sản trong tố tụng hình sự (23/06/2021 11:06 AM)

Qua công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Phong nhận thấy trong thời gian qua: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, sau khi nhận được yêu cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự của Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của UBND huyện Quế Phong đã tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng giải quyết đúng đắn, kịp thời nhiều vụ việc, vụ án hình sự, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; Tuy nhiên còn có một số vi phạm, thiếu sót trong việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; Trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự như:


  Không kịp thời bổ sung quyết định thay thế khi Chủ tịch hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự chuyển vị trí công tác khác, đưa người không có tên trong quyết định Thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự vào tham gia định giá; Thành viên Hội đồng định giá không đúng với quy định khoản 4 Điều 8 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính Phủ (được sửa đổi bổ sung Nghị định 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết về việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự”); Biên bản định giá tài sản không ghi kết quả khảo sát giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá; Kết luận định giá tài sản không ghi Quyết định thành lập hội đồng định giá
Nguyên nhân của những tồn tại trên là do công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chưa được kịp thời, Phòng tài chính của UBND huyện không kịp thời tham mưu ban hành Quyết định thành lập hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự khi có người khác chuyển vị trí công tác, một số cán bộ được phân công chưa đầu tư thời gian nghiên cứu Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính Phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, nên dân đến việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự thời gian qua còn vi phạm.


Để pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, đảm bảo việc định giá tài sản theo đúng thẩm quyền, thành phần, tình tự, thủ tục quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo giá trị pháp lý của kết luận định giá tài sản, góp phần phục vụ tốt công tác xác minh, xử lý các vụ việc, vụ án hình sự trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Phong đã ban hành văn bản kiến nghị số 227/ KN-VKS-HS ngày 28 tháng 5 năm 2021  về vi phạm trong hoạt động định giá tài đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An tham mưu ban hành Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, rút kinh nghiệm về những thiếu sót, vi phạm trong thời gian qua. 

        
                                                                                        Hồ Văn Cương
                                                          Viện KSND huyện Quế Phong
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu