giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
Nghiên cứu trao đổi nghiệp vụ về thực hiện xét giảm rút ngắn thời gian thử thách của án treo, giảm thời hạn án phạt cải tạo không giam giữ.

Theo pháp luật hiện hành, người bị kết án cải tạo không giam giữ có thể được tòa án quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt được quy định tại điều 63 BLHS, điều 77 luật Thi hành án hình sự, thông tư số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 16/08/2012; Người được hưởng án treo có thể được tòa án rút ngắn thời gian thử thách theo quy định tại điều 65 BLHS, điều 66 luật Thi hành án hình sự, thông tư số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/08/2012 và nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/05/2018 của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng điều 65 BLHS về án treo.

Một số biện pháp tăng cường quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát với các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
Để thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về “Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm”, căn cứ vào kế hoạch của ngành, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan chức năng để triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần đấu tranh ngăn chặn và làm giảm tội phạm, nhất là trong các đợt thực hiện cao điểm tấn công phòng, chống tội phạm. Trong công tác hàng năm, Viện KSND huyện Nam Đàn đều đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm, hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung, không để xẩy ra việc Tòa án tuyên không phạm tội có trách nhiệm của Viện kiểm sát.
Tổng hợp các dạng vi phạm khi giải quyết vụ án Tranh chấp về thừa kế

Trong những năm gần đây, các loại tranh chấp trong quan hệ dân sự gia tăng, trong đó có tranh chấp về di sản thừa kế và việc giải quyết loại án này luôn là mối quan tâm của xã hội, thậm chí gây bức xúc khi có những vụ việc phải giải quyết nhiều lần, qua nhiều cấp xét xử do khiếu kiện gay gắt, kéo dài. Do đó, trong quá trình kiểm sát giải quyết các vụ án tranh chấp về thừa kế Kiểm sát viên cần lưu ý một số dạng vi phạm như sau:

Phòng 11 – Viện KSND tỉnh Nghệ An nâng cao chất lượng, hiệu quả qua công tác trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự

Công tác kiểm sát thi hành án dân sự là khâu cuối cùng trong công tác tố tụng nhằm bảo đảm cho bản án, quyết định của Tòa án được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất trong thực tế, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.


Trao đổi về giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo Chỉ thị 04/CT-VKSTC
Bộ luật tố tụng dân sự được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 10, ngày 25/11/2015 có nhiều bổ sung, quy định mới về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự. Theo đó, Bộ luật tiếp tục khẳng định VKSND là cơ quan tiến hành tố tụng, thực hiện chức năng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự. So với Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 đã bổ sung nhiều quy định mới như
Các giải pháp nâng cao chất lượng quyền kháng nghị phúc thẩm bản án, quyết định các vụ án hành chính, KDTM
Theo quy định tại Điều 4, Điều 27 Luật tổ chức VKSND năm 2014, kháng nghị phúc thẩm nói chung và kháng nghị phúc thẩm các bản án, quyết định hành chính, kinh doanh thương mại nói riêng là chức năng kiểm sát hoạt động tư quan trọng của Viện kiểm sát nhân dân, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, góp phần đảm bảo cho việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động của Tòa án theo đúng quy định của pháp luật, các lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân được tôn trọng và bảo vệ.
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức tại Viện KSDN tỉnh Nghệ An
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Trong công tác cán bộ, đánh giá cán bộ là khâu cực kỳ quan trọng.  Đánh giá đúng cán bộ là tiền đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ cũng như giúp cán bộ phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, tiến bộ không ngừng  trong việc nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và hiệu quả công tác của cán bộ. Đánh giá cán bộ đúng sẽ tạo điều kiện cho cán bộ phát huy được sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phân tích một số điều kiện để pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 75 BLHS 2015
Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự, lần đầu tiên được quy định trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau đây gọi tắt là BLHS năm 2015), cụ thể tại khoản 2, Điều 2 BLHS năm 2015 khẳng định “Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này mới phải chịu trách nhiệm hình sự.”. Chế định mới này đã cụ thể hóa được chủ trương đường lối của Đảng cũng như của nhà nước ta trong việc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng cả về số lượng lẫn sự phức tạp liên quan đến kinh tế; môi trường; trật tự, an toàn công cộng thông qua chủ thể là các pháp nhân thương mại. Bài viết dưới đây sẽ phân tích một số điều kiện để pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 75 BLHS 2015  
Những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác ứng dụng Hệ thống camera quan sát phiên tòa tại Viện KSND hai cấp tỉnh Nghệ An

Xác định ứng dụng Công nghệ thông tin có ý nghĩa quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; trong thời gian qua, Viện KSND tỉnh Nghệ An đã chú trọng, tăng cường ứng dụng các phần mềm đã được triển khai trong ngành, tại địa phương. Việc ứng dụng Công nghệ thông tin không những đã giúp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện mà còn giúp tiết kiệm một nguồn kinh phí không nhỏ cho đơn vị. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01-NQLT/BCS ngày 22/3/2016 của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát- Tòa án nhân dân Tối cao về việc triển khai Hệ thống camera quan sát phiên tòa; năm 2016, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án lắp đặt hệ thống camera quan sát phiên tòa tại hội trường xét xử TAND Tỉnh và TAND cấp huyện.  Sau khi hệ thống hoàn thiện đi vào hoạt động, từ năm 2017 đến nay Viện KSND tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Tòa án nhân dân Tỉnh tổ chức truyền hình trực tuyến 16 phiên tòa rút kinh nghiệm (08 vụ án dân sự, 07 vụ án hình sự, 01 vụ án hành chính. Nhiều phiên tòa tuy không tổ chức xét xử rút kinh nghiệm nhưng qua hệ thống này, Lãnh đạo Viện KSND Tỉnh đã theo dõi để chỉ đạo cũng như nắm bắt chất lượng THQCT, KSXX của kiểm sát viên các đơn vị.

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các phần mềm quản lý TKHS; vụ việc dân sự- HNGĐ - KDTM - LĐ - HC- phá sản doanh nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 05/11/2012 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về việc tăng cường công tác thống kê và công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã triển khai ứng dụng có hiệu quả phần mềm trong ngành Kiểm sát, trong đó có phần mềm quản lý và thống kê án hình sự; phần mềm quản lý và thống kê vụ, việc dân sự- hành chính.


 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu