giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Cơ cấu tổ chức (02/04/2014 08:47 AM)

I. Ban lãnh đạo:

1. Ông:  Tôn Thiện Phương
Chức vụ: Viện trưởng
Số điện thoại: 02383.917.222
Email: phuongtt_vksna@kiemsat.nghean.gov.vn

2. Ông:  Phan Quý Hương
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Số điện thoại: 0388.682.555
Email: pqhuong_vksna@kiemsat.nghean.gov.vn

3. Bà:  Dương Thị Liên
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Số điện thoại: 02383.841.997
Email: duonglien@kiemsat.nghean.gov.vn

4. Ông:  Hồ Sỹ Cấp
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Số điện thoại: 02383.999.222
Email: hscap_vksna@kiemsat.nghean.gov.vn
          
II. Văn phòng:

1. Ông:  Trần Mai Châu
Chức vụ: Chánh Văn phòng                       
Số điện thoại: 02383.842.888
Email: chauvksna@gmail.com

2. Ông:  Nguyễn Xuân Chung
Chức vụ: Phó văn phòng tổng hợp
Số điện thoại: 02383.560.067
Email: vanphong_vksna@kiemsat.nghean.gov.vn

3. Bà:  Nguyễn Thị Trí Hải
Chức vụ: Phó văn phòng
Số điện thoại: 02383.833.339
Email: nguyenhaibaovks@gmail.com

III. Các phòng:

1. Phòng 1
Số điện thoại: 02383.833.336

2. Phòng 2
Số điện thoại: 02383.844.769

3. Phòng 3
Số điện thoại: 02383.849.001

4. Phòng 7
Số điện thoại: 02383.521.206

5. Phòng 8
Số điện thoại: 02383.521.225

6. Phòng 9
Số điện thoại: 02383.521.208

7. Phòng 10
Số điện thoại: 02383.840.335

8. Phòng 11
Số điện thoại: 02383.521.207

9. Phòng 12
Số điện thoại: 02383.594.351

10. Phòng 15
Số điện thoại: 02383.521.226

11. Thanh tra VKSND Tỉnh
Số điện thoại: 02383.592.567

12. Phòng Thống kê
Số điện thoại: 02383.834.680

13. Văn phòng (Tổng hợp)
Số điện thoại: 02383.560.067

14. Văn thư
Số điện thoại: 02383.844.794
 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu