giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
VKSND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ năng trong công tác văn phòng tổng hợp và nghiệp vụ kiểm sát (13/08/2020 08:52 AM)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, sáng ngày 12/8/2020 VKSND tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn kỹ năng trong công tác văn phòng tổng hợp, kỹ năng chuyên sâu nghiệp vụ kiểm sát và quán triệt một số quy định của pháp luật, quy chế mới của ngành.


Toàn cảnh Hội nghị


Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Quý Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo phòng và toàn thể công chức, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên các phòng 1, 2, 3, 9, 10; lãnh đạo Văn phòng; Đại diện lãnh đạo phòng 7, 8, 11, 15, Thanh tra - Khiếu tố; Công chức làm công tác tham mưu tổng hợp, thống kê của các phòng và tương đương thuộc Viện KSND tỉnh; Hội nghị được truyền trực tuyến đến 21 điểm cầu VKSND cấp huyện; Hội nghị thực hiện nghiêm túc và bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.


Hội nghị được truyền trực tuyến đến 21 điểm cầu VKSND cấp huyện


Tại Hội nghị tập huấn, các Báo cáo viên đã trình bày các chuyên đề với những nội dung, cụ thể như sau:


Đồng chí Nguyễn Xuân Chung, Phó Chánh Văn phòng trình bày chuyên đề “Những vấn đề cần lưu ý trong công tác tham mưu tổng hợp, thi đua khen thưởng, thống kê tội phạm” với các nội dung: Khái quát về lý luận, phương pháp, kỹ năng công tác tham mưu tổng hợp, kỹ năng xây dựng báo cáo, kế hoạch và chương trình công tác; một số lưu ý về công tác thi đua, khen thưởng, công tác thống kê.


Đ/c Nguyễn Xuân Chung – Phó Chánh Văn phòng trình bày chuyên đề tại Hội nghị


Đồng chí Từ Thị Ngân - Trưởng Phòng 9 trình bày nội dung chuyên đề “Kỹ năng phát hiện vi phạm trong việc kiểm sát bản án, quyết định về lãi suất chậm trả”, với các nội dung: Căn cứ pháp luật áp dụng; những nội dung Kiểm sát viên cần lưu ý khi kiểm sát và một số kinh nghiệm phát hiện vi phạm trong việc kiểm sát bản án, quyết định về lãi suất chậm trả trong bản án, quyết định của Tòa án; đồng thời đồng chí cũng giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn khi thực hiện của các đơn vị VKSND cấp huyện, đồng thời đưa ra quan điểm, giải pháp để thống nhất thực hiện ở Viện kiểm sát hai cấp.


Đ/c Từ Thị Ngân - Trưởng Phòng 9 trình bày nội dung chuyên đề tại Hội nghị


Đồng chí Võ Duy Bảo - Trưởng phòng 10 trình bày chuyên đề “Kinh nghiệm, kỹ năng kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân”, với các nội dung: đánh giá tình hình vi phạm, một số kỹ năng kiểm sát hồ sơ và phát hiện vi phạm trong trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; giải đáp những vướng mắc của VKSND cấp huyện trong quá trình thực hiện Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.


Đ/c Võ Duy Bảo - Trưởng phòng 10 trình bày chuyên đề tại Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Duy Việt - Trưởng phòng 2 trình bày chuyên đề “Một số nội dung cần lưu ý trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 27/4/2020 về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm” và quán triệt một số nội dung, điểm mới của “Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố (Ban hành kèm theo Quyết định số 111 ngày 17/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao)”.


Đ/c Nguyễn Duy Việt - Trưởng phòng 2 trình bày chuyên đề tại Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Trưởng phòng 1 Quán triệt nội dung của Thông tư liên tịch số 01 ngày 01/6/2020 quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật TTHS về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.


Đ/c Nguyễn Quang Tiến - Trưởng phòng 1 trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Đ/c Phan Quý Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị


Phát biểu tại kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Quý Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh biểu dương lãnh đạo các đơn vị Văn phòng tổng hợp, Phòng 1, 2, 9, 10 đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo Viện về công tác tập huấn; các đơn vị đã chuẩn bị chu đáo các tài liệu, đáp ứng được mục đích, yêu cầu theo Kế hoạch đã đề ra. Đồng chí đánh giá cao các đơn vị đã truyền đạt các quy định của pháp luật, quy chế mới của ngành và kỹ năng nghiệp vụ, nghiên cứu, vận dụng trong việc thực hiện nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ thực hành quyền công tố trong lĩnh vực giải quyết án hình sự; công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính và công tác tham mưu tổng hợp. Những nội dung được lựa chọn để xây dựng chương trình tập huấn là những vấn đề mới, thực tiễn công tác còn nhiều vướng mắc; mỗi chuyên đề tập huấn gắn với phương châm “thực chất, hiệu quả” để qua đó, mỗi tích lũy kiễn thức, kinh nghiệm thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí Phan Quý Hương yêu cầu sau buổi tập huấn ngày hôm nay, cán bộ, Kiểm sát viên, công chức tiếp tục nghiên cứu sâu thêm tài liệu, văn bản, quy chế; đồng thời vận dụng những kiến thức, kỹ năng vào thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực công tác, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới; góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác tham mưu tổng hợp, đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật và nhiệm vụ chuyên môn trong tình hình mới.


Nguyễn Đình Hồng

Văn phòng tổng hợp – VKSND tỉnh

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: