vienkiemsat.nghean.gov.vn
 
giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Thực hiện các giải pháp mà kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 đề ra; sáng ngày 08/3/2021, ngay sau buổi giao ban đầu tuần, Viện KSND huyện Hưng Nguyên đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Kỹ năng lập và phương pháp lưu trữ hồ sơ kiểm sát án hình sự. Đồng chí Nguyễn Văn Nam – Phó Viện trưởng quán triệt với sự tham gia của 100% cán bộ, kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ kiểm sát.

Xem tiếp... 
 
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
“Giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch, Chương trình công tác năm trong ngành Kiểm sát nhân dân”.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham mưu tổng hợp là công tác tham mưu xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác, trong đó có Kế hoạch, Chương trình công tác năm của VKSND các cấp, của các đơn vị trực thuộc và việc tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời theo dõi, quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra.Kế hoạch công tác năm của VKSND tỉnh và VKSND cấp huyện là văn bản xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và trách nhiệm thực hiện, trong đó xác định các nhiệm vụ chung, nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu về tổ chức thực hiện kế hoạch. Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát cấp dưới phải căn cứ vào Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, phù hợp với kế hoạch của Viện kiểm sát cấp trên và yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương.Chương trình công tác là văn bản cụ thể hóa việc thực hiện kế hoạch công tác của Viện kiểm sát cùng cấp, trong đó xác định rõ nội dung, biện pháp để thực hiện từng nhiệm vụ công tác đã đề ra trong kế hoạch, phân công người chỉ đạo, bộ phận đảm nhiệm, người thực hiện và dự kiến thời gian hoàn thành.Chương trình công tác năm của các đơn vị thuộc Viện kiểm sát cấp tỉnh phải phù hợp với Hướng dẫn công tác của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, chương trình công tác của các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND cấp cao và Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh.

Sửa đổi khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng Quy định của Điều 244 BLHS năm 2015

Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Qua thực tiễn áp dụng chúng tôi thấy có một số vướng mắc, bất cập, trong đó có quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 244 BLHS 2015 “Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Bài đạt giải nhất cuộc thi viết, trình bày phát biểu vụ án Dân sự: Bài Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án kinh doanh thương mại
Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án nhân dân trong quá trình giải quyết vụ án và tham gia phiên tòa sơ thẩm hôm nay. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã C phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về những nội dung sau:
Bài đạt giải nhất cuộc thi viết, trình bày phát biểu vụ án Dân sự: Bài Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án kinh doanh thương mại
Bài đạt giải nhất cuộc thi viết, trình bày phát biểu vụ án Dân sự: Bài Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án kinh doanh thương mại
 
phong trào thi đua
Skip portletPortlet Menu

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Chi bộ là gốc rễ của Đảng...”; “Chi bộ là đồn lũy của Đảng,... là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng... Các chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh”. “Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở... Mỗi cấp bộ của Đảng phải là một cơ quan lãnh đạo vững chắc ở địa phương, theo đúng đường lối, chính sách của Trung ương”

Xem tiếp...

 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu