vienkiemsat.nghean.gov.vn
 
giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Thực hiện hướng dẫn số 1688/HD-UBND-LĐLĐ ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Liên đoàn lao động huyện Đô Lương về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019. Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương phối hợp với công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2019. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Thị Như Ý  – đại diện cho Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Đô Lương về tham dự và chỉ đạo.

Xem tiếp... 
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
Một số điểm mới trong quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP

BLTTHS 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 đã tháo gỡ được nhiều khó khăn vướng mắc trong tố tụng hình sự, tạo hành lang pháp lý trong mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn còn nhiều quy định chưa rõ cần được hướng dẫn. Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 19/10/2018 quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS 2015 thay thế Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP đã làm rõ hơn các quy định về điều tra, truy tố, mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát, tạo thuận lợi cho hai cơ quan trong quá trình giải quyết án hình sự.

Một số biện pháp tăng cường quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát với các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
Để thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về “Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm”, căn cứ vào kế hoạch của ngành, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan chức năng để triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần đấu tranh ngăn chặn và làm giảm tội phạm, nhất là trong các đợt thực hiện cao điểm tấn công phòng, chống tội phạm. Trong công tác hàng năm, Viện KSND huyện Nam Đàn đều đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm, hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung, không để xẩy ra việc Tòa án tuyên không phạm tội có trách nhiệm của Viện kiểm sát.
Luật An ninh mạng, những điểm cần lưu ý

Luật An ninh mạng Việt Nam được giao cho Bộ Công an chủ trì, soạn thảo để khắc phục những tồn tại, hạn chế cơ bản trong công tác bảo vệ an ninh mạng. Luật này được Quốc hội Việt Nam khóa XIV (2016-2021) biểu quyết thông qua vào sáng ngày 12/6/2018 với 423 trong tổng số 466 đại biểu có mặt tán thành (tỷ lệ 86,86%); Luật gồm 7 chương, 43 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

BÀI VIẾT DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG : Viện KSND huyện Nghĩa Đàn khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trước những bộn bề khó khăn, thử thách nhưng Viện KSND huyện Nghĩa Đàn với sự quan tâm của lãnh đạo Viện KSND tỉnh Nghệ An; sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của chi bộ, lãnh đạo đơn vị cùng sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí cao, tập thể đơn vị đã vượt khó vươn lên đạt nhiều thành tích cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

BÀI VIẾT DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG : "Viện KSND tỉnh Nghệ An đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ"

Theo quy định của Hiến Pháp năm 2013, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp với nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

 
phong trào thi đua
Skip portletPortlet Menu

Luật An ninh mạng Việt Nam được giao cho Bộ Công an chủ trì, soạn thảo để khắc phục những tồn tại, hạn chế cơ bản trong công tác bảo vệ an ninh mạng. Luật này được Quốc hội Việt Nam khóa XIV (2016-2021) biểu quyết thông qua vào sáng ngày 12/6/2018 với 423 trong tổng số 466 đại biểu có mặt tán thành (tỷ lệ 86,86%); Luật gồm 7 chương, 43 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Xem tiếp...

 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu