image banner
Chi đoàn Viện KSND tỉnh Nghệ An tích cực hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công”

Ngày 01/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có kế hoạch số 452/KH-UBND về tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công" năm 2022, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp người dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; phố biến sâu rộng những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công, đặc biệt tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cơ bản của cá nhân, tổ chức, trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Anh-tin-bai

Đoàn viên Chi đoàn Viện KSND tỉnh tham gia buổi lễ phát động cuộc thi

Tỉnh Nghệ An xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ cấp thiết, khó khăn, lâu dài và thường xuyên. Nhằm nâng cao nhận thức đến các đoàn viên thanh niên trong cải cách thủ tục hành chính, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức, phát động 100% đoàn viên thanh niên tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công" năm 2022 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát động.

 
Anh-tin-bai

Đoàn viên Chi đoàn Viện KSND tỉnh Nghệ An tích cực tham gia cuộc thi

 
Anh-tin-baiKết quả sau mỗi tuần thi của đoàn viên Chi đoàn Viện KSND tỉnh Nghệ An

          Thông qua cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức trong từng đoàn viên thanh niên về tầm quan trọng của việc cải cách thủ tục hành chính, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Nghệ An đạt được hiệu quả cao, tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội.

 

Đặng Thị Hà Tiên

Phòng 9 Viện KSND tỉnh Nghệ An

 

 

                                                                              

                                                         

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 161
  • Trong tuần: 4 898
  • Tất cả: 177971